Cílem sdružení je ochrana a propagace
přírodního a kulturního dědictví Velkých Karlovic

Chceme upozorňovat na všechno, co je v Karlovicích cenné, čeho si je potřeba vážit a co musíme chránit a zachovat pro další generace. Týká se to nejen cenné přírody, krásné valašské krajiny, kterou utvářela příroda i lidé společně, ale i tradičního hospodaření, tradičních řemesel, starých zvyků a kulturních památek. Naším záměrem není konzervace přírody a krajiny či vytvoření „skanzenu“, ale živé spontánní dodržování místních tradičních akcí, hospodářských postupů a tradičních způsobů obživy.

Připravujeme výukové programy EVVO, osvětové akce, soutěže, obnovujeme některé tradice pro děti a mládež

Chceme, aby si naše děti uvědomily, kde žijí a dokázaly navázat na komunismem přetrženou kontinuitu života na valašské dědině. Aby věděly, že útulná „valašská krajina“ není jen dílem přírody, ale že ji utvářely generace Karlovjanů, kteří tady hospodařili a vážili si okolní přírody, nejen jako zdroje obživy, ale i jako domova. 

Aktuality a akce

Sněhové sochy 2017

odkaz na fotky z akce:  http://valassky.denik.cz/zpravy_region/snehove-sochy-stavel-polak-i-spanel-20170122.html

 

Pěší pouť z Hostýna do Štípy

ší pouť z Hostýna do Štípy

se koná v sobotu 29. dubna 2017      

  •  odjezd autobusu 8.00 hod od kostela -doveze nás na Hostýn
  •  vycházíme z Hostýna - trasa cca 18 km
  •  jde se lesem z Hostýna po turistických trasách s výhledy, směr Lukov
  •  mše sv. v chrámu Narození Panny Marie ve Štípě v 17.00 hod
  •  v rámci děkanátní pouti za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání - podrobnosti na http://files.farnostvsetin.webnode.cz/200004760-32ea23440e/PoutDekanatuVsetin.jpg
  •  společný odjezd autobusem po mši

Fotogalerie

Poslední fojt Barvič
čáp černy
dlabání korýtka na vodu
datlik tříprstý
Barvič se svým autorem Martinem Gajou
ťuhýk - hnízdiště křoviny