Sněhové přeháňky

-6°C

Sněhové přeháňky

Vítr: 30.58 km/h

Bylinky a koření naší babičky

Pozoruhodná semínka

Cíl:  Seznámení s nejběžnějšími bylinami a kořením, pochopení významu semen v přírodě (pro rozmnožování rostlin, jako součást potravních řetězců)

Obsah:  Představení známých druhů léčivých rostlin a koření, chráněných druhů bylin. V programu si vyzkoušíme nejběžnější léčivé bylinky a koření očichat, ochutnat a poznat, dozvíme se o jejich použití v historii a v součastnosti. Správná příprava a ochutnávka bylinných čajů. Poznávání semínek, jak semínka cestují, využití různých druhů pro člověka, tvoření ze semínek.

Činnosti a metody: Příprava a ochutnávka bylinkového čaje, poznávání různých druhů bylin z bylinkové zahrádky, čerstvých a sušených, koření,  pozorování klíčení semen, poznávání nejběžnějších semen, vytvoření obrázku ze semínek.

Průřezové téma: Environmentální výchova.

Tématický okruh: Vztah člověka k prostředí, základní podmínky života

img 9260Kompetence: Pracovní (práce podle návodu, uplatnění nových poznatků v praxi, žák používá tvořivě přírodní materiál), občanská (žák vnímá přírodu jako zdroj obživy a přírodních léčiv a projevuje smysl pro tvořivost), k učení (žák samostatně pozoruje a vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti)

Cílová skupina: Veřejnost, rodiče s dětmi, MŠ, ZŠ, SŠ