Sněhové přeháňky

-6°C

Sněhové přeháňky

Vítr: 30.58 km/h

Jak sa žilo Valachom?

Cíl:  Seznámení s životem našich předků na ukázce prací a činností, které museli každý den dělat při hospodaření na valašském gruntu. Pochopení hodnot prostého života uprostřed přírody a významu zemědělského hospodaření i pro současnou valašskou krajinu, přírodu. Srovnání udržitelnosti současného a starého způsobu života.

img 7779Obsah: Seznámíme se s každodenní prací Valachů podle konkrétního ročního období – řezání dřeva, vyháňaní na pastvu, sušení sena, práce na poli, zpracování lnu, ovčí vlny, práce se dřevem, proutím, valašská kuchyně, starodávné hry dětí.

Činnosti a metody: Práce s přírodním materiálem. Každý si vyzkouší sám nějakou práci - pořeže dřevo, obrátí seno, naláme len, sedne ke kolovratu, vyrobí dřevěný švrláč, uplete tatar, vyrobí vlněnou ovečku, vyrobí píšťalku, společně si zahrajeme některou ze starých her (kuličky, špačky)

Průřezové téma: Environmentální výchova.

Tématický okruh: Vztah člověka k prostředí, historická kontinuita lidské kultury

Kompetence: Pracovní (práce podle návodu, uplatnění nových poznatků v praxi, žák používá bezpečně a efektivně materiál a vybavení),občanská (žák chápe hodnotu tradic a projevuje smysl pro tvořivost), sociální a personální (žák chápe potřebu spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu)

Cílová skupina: Veřejnost, rodiče s dětmi, MŠ, ZŠ, SŠ