Sněhové přeháňky

-6°C

Sněhové přeháňky

Vítr: 30.58 km/h

Zasaď strom

Cíl: Seznámení s pestrou říší stromů, s významem stromů pro člověka - se stromem v krajině i u lidských obydlí (ovocné stromy), s lesem, se stromem jako dřevem - nejdůležitějším materiálem starých Valachů, se stromem jako významným producentem kyslíku,… 

Obsah: Program je zaměřen na život a fungování stromů, na jejich potřebnost a pestrost. Zkusíme místní druhy poznávat, seznámíme se s významnými památnými stromy v Karlovicích, s krajovými odrůdami ovocných stromů, poznáme různé druhy dřeva a jejich využití.

Činnosti a metody: kooperativní aktivity, pozorování, smyslové vnímání.

Průřezové téma: Environmentální výchova.

Tématický okruh: vztah člověka k prostředí

Kompetence: kompetence k učení (učí se poznávat nové věci a poznatky třídit do funkčního systému), občanská (žák vnímá přírodu jako zdroj obživy a životně důležitých látek)

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ, veřejnost. Program přizpůsobíme věkové skupině a pokročilosti účastníků.