Projekt „Přírodní a kulturní dědictví valašských Karpat pro další generace“

„Přírodní a kulturní dědictví valašských Karpat pro další generace“ - tak se jmenuje projekt, který podpořil Zlínský kraj z podpogramu „Podpora ekologických aktivit v kraji“. Tento projekt uskutečňujeme od května 2012 a jeho cílem je posílení vědomí odpovědnosti za péči o místní přírodní a kulturní zdroje a uchování krajiny s její biodiverzitou (rozmanitostí).

Díky dotaci jsme spustili tyto webové stránky, které informují o přírodním dědictví Velkých Karlovic a naší činnosti; rozšířili jsme nabídku výukových programů EVVO pro děti o program o přírodě Velkých Karlovic a program o stromech a lesu; zorganizovali jsme osvětové akce ke dni biodiverzity, ptactva, životního prostředí nebo ke dni stromů (výstava starých odrůd jablek). S pomocí dotace od ZK  udržujeme tradice a připomínáme si události hospodářského a liturgického roku na dědině -  „Končiny s pochováváním basy“, velikonoční hrkání, vaječnica nebo tematické akce - podzimní kopání zemáků - „Zemákové odpoledne“. Díky podpoře ZK jsme zlepšili propagaci našeho o. s., našich akcí a programů - tisk plakátů a letáků.

Aktuality a akce

Sněhové sochy 2017

odkaz na fotky z akce:  http://valassky.denik.cz/zpravy_region/snehove-sochy-stavel-polak-i-spanel-20170122.html

 

Pěší pouť z Hostýna do Štípy

ší pouť z Hostýna do Štípy

se koná v sobotu 29. dubna 2017      

  •  odjezd autobusu 8.00 hod od kostela -doveze nás na Hostýn
  •  vycházíme z Hostýna - trasa cca 18 km
  •  jde se lesem z Hostýna po turistických trasách s výhledy, směr Lukov
  •  mše sv. v chrámu Narození Panny Marie ve Štípě v 17.00 hod
  •  v rámci děkanátní pouti za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání - podrobnosti na http://files.farnostvsetin.webnode.cz/200004760-32ea23440e/PoutDekanatuVsetin.jpg
  •  společný odjezd autobusem po mši

Fotogalerie

Poslední fojt Barvič
čáp černy
dlabání korýtka na vodu
datlik tříprstý
Barvič se svým autorem Martinem Gajou
ťuhýk - hnízdiště křoviny