Sněhové přeháňky

-6°C

Sněhové přeháňky

Vítr: 30.58 km/h

Projekt „Přírodní a kulturní dědictví valašských Karpat pro další generace“

„Přírodní a kulturní dědictví valašských Karpat pro další generace“ - tak se jmenuje projekt, který podpořil Zlínský kraj z podpogramu „Podpora ekologických aktivit v kraji“. Tento projekt uskutečňujeme od května 2012 a jeho cílem je posílení vědomí odpovědnosti za péči o místní přírodní a kulturní zdroje a uchování krajiny s její biodiverzitou (rozmanitostí).

Díky dotaci jsme spustili tyto webové stránky, které informují o přírodním dědictví Velkých Karlovic a naší činnosti; rozšířili jsme nabídku výukových programů EVVO pro děti o program o přírodě Velkých Karlovic a program o stromech a lesu; zorganizovali jsme osvětové akce ke dni biodiverzity, ptactva, životního prostředí nebo ke dni stromů (výstava starých odrůd jablek). S pomocí dotace od ZK  udržujeme tradice a připomínáme si události hospodářského a liturgického roku na dědině -  „Končiny s pochováváním basy“, velikonoční hrkání, vaječnica nebo tematické akce - podzimní kopání zemáků - „Zemákové odpoledne“. Díky podpoře ZK jsme zlepšili propagaci našeho o. s., našich akcí a programů - tisk plakátů a letáků.