Sněhové přeháňky

-6°C

Sněhové přeháňky

Vítr: 30.58 km/h

Karpatské dědictví
ve Velkých Karlovicích

Přírodní a kulturní dědictví Velkých Karlovic je součást „karpatského dědictví“, jak ho definuje Karpatská úmluva (úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, kterou v roce 2003 podepsaly všechny "karpatské země" - tedy Česká republika, Slovensko, Polsko, Ukrajina, Rumunsko, Maďarsko a Srbsko).

"Karpatské přírodní dědictví na území CHKO Beskydy zahrnuje takové druhy organismů a jejich biotopů, které jsou typické pro zdejší region, krajinu a její ráz.
Především specifické přírodní podmínky a po staletí přetrvávající lidská činnost umožnily
jejich vznik nebo setrvání oproti jiným oblastem."

Přírodní i kulturní dědictví je hodnota, kterou je možné dále obohacovat a rozvíjet v souladu s dnešními znalostmi a potřebami. Ale také představuje historickou kontinuitu, ukazuje identitu lidské kultury a nemělo by tedy být výrazně ochuzováno. Naopak je nutné o něj pečovat.

Přírodní dědictví je ohroženo narůstající intenzitou hospodaření na některých místech (zalesňování, zastavování  území), ale především ukončením tradičního extenzivního zemědělského hospodaření. Současný stav ještě zhoršuje rozvoj aktivit, které přírodní dědictví nevnímají jako hodnotu, která si zasluhuje pozornost či dokonce ochranu. Do těchto aktivit lze zařadit i necitlivý rozvoj cestovního ruchu.

S jednotlivými druhy rostlin, živočichů a biotopů uvedených v seznamu karpatského dědictví se můžete seznámit ve FOTOGALERII.