Sněhové přeháňky

-6°C

Sněhové přeháňky

Vítr: 30.58 km/h

Příroda Velkých Karlovic - Rostlinstvo Velkých Karlovic

Rostlinstvo Velkých Karlovic (20)

Na území Velkých Karlovic roste celkem 92 ohrožených druhů rostlin, uvedených v Červeném seznamu rostlin ČR (tedy chráněných). Z nich 18 druhů je charakterizováno jako silně ohrožené - jejich fotky si můžete dále prohlédnout.

Počet obrázků v kategorií:   20   ::  Zobrazení kategorie:   803x
Příroda Velkých Karlovic - Fauna Velkých Karlovic

Fauna Velkých Karlovic (26)

Na území Velkých Karlovic žije celkem 62 druhů živočichů zasluhujících pozornost. Jedná se o druhy ohrožené dle národní ochrany uvedené v Červených seznamech ČR.

Z uvedených druhů bylo vybráno 22 nejvýznamnějších, jedná se o následující druhy:

Počet obrázků v kategorií:   26   ::  Zobrazení kategorie:   1704x
Karpatské přírodní dědictví - Karpatské dědictví - ptáci

Karpatské dědictví - ptáci (12)

Počet obrázků v kategorií:   12   ::  Zobrazení kategorie:   2000x
Karpatské přírodní dědictví - Karpatské biotopy

Karpatské biotopy (5)

Biotop neboli stanoviště je živé i neživé prostředí, ovlivněné a pozměněné živou složkou přírody (souborem všech vlivů, které vytvářejí životní prostředí všech zde žijících organismů). Z pohledu typizace přírody je biotop klasifikační jednotka, která je definovaná pomocí vegetačních typů (rostlinných společenstev). Na území ČR se vykytuje 157 přírodních biotopů.

Jalovcové pasínky: Typický karpatský prvek v Beskydech, který se rozvinul díky extenzivní pastvě jako náhradní vegetace po původních bučinách. Právě na tento biotop je vázáno velké množství   vzácných nelesních druhů. S ústupem tradičního maloplošného hospodaření, postupně zarůstají i jalovcové pasínky.

Jedlobučiny: Původně nejrozšířenější biotop Beskyd, který je tvořen buky, mezi které je vtroušená jedle, někdy s javorem klenem. Jedná se o lesy bohaté na živiny, což dokládá bohaté bylinné patro. Jedlobučiny jsou velice druhově pestré porosty, na které je vázána řada vzácných druhů (prales Razula).

Karpatské bučiny: Bučiny mají v Beskydech relativně vysoké zastoupení, oproti jiným částem ČR. Za typické pro Karpaty lze považovat pouze květnaté bučiny s kyčelnicí žláznatou, která se vyskytuje pouze v Beskydech. Je to nejzápadnější výběžek svého výskytu.

Mokřady jsou jedním z nejpestřejších prvků v krajině, protože představují přechod mezi suchozemským a vodním prostředím. Zároveň mají nenahraditelnou úlohu při zadržování vody v krajině, protože fungují jako houba – zadržují velké množství vody, které pomalu uvolňují. Mokřady jsou dnes ohroženy stavebními záměry nebo dochází přímo k jejich zavážení.

 

Počet obrázků v kategorií:   5   ::  Zobrazení kategorie:   861x
Karpatské přírodní dědictví - Karpatské dědictví - rostliny

Karpatské dědictví - rostliny (8)

Počet obrázků v kategorií:   8   ::  Zobrazení kategorie:   819x
Karpatské přírodní dědictví - Karpatské dědictví - ostatní živočichové

Karpatské dědictví - ostatní živočichové (13)

Počet obrázků v kategorií:   13   ::  Zobrazení kategorie:   728x
Řemesla

Řemesla (21)

Počet obrázků v kategorií:   21   ::  Zobrazení kategorie:   3187x
Fotky z akcí - Hudební stan

Hudební stan (78)

První ročník multižánrového open air festivalu na Karlovské púti se vydařil díky krásnému počasí, skvělému prostředí, schopným pořadatelům a dobrovolníkům i jedinému sponzorovi (firma Boden).  V průběhu 4 večerů zahrálo 16 kapel, hlavní hvězda byl Ciment, velký úspěch měli SpytihněvReggay. Atmosféra viz. foto. 

Počet obrázků v kategorií:   78   ::  Zobrazení kategorie:   2822x
Fotky z akcí - Pěší pouť po karlovských kapličkách

Pěší pouť po karlovských kapličkách (12)

Počet obrázků v kategorií:   12   ::  Zobrazení kategorie:   790x
Fotky z akcí - Sněhové sochy 2016

Sněhové sochy 2016 (26)

Počet obrázků v kategorií:   26   ::  Zobrazení kategorie:   672x
Powered by Phoca Gallery